Curs acadèmic:
Centre:

Nombre d'estudiants matriculats en un estudi. No es comptabilitzen els estudiants que han anul·lat tota la matrícula d'un curs acadèmic.

Estudis: Nivell d'estudis que es poden realitzar:

 • Grau
 • Màster
 • Doctorat

Volum d'estudiants totals

Nombre d'estudiantat que ha completat tots els crèdits de la titulació o bé, per al doctorat, ha llegit la tesi.

Estudis: Nivell d'estudis que es poden realitzar:

 • Grau
 • Màster
 • Doctorat

Volum de titulats totals

Nº d'estudiants matriculats nous procedents de fora la província de Lleida

Capacitat d'atracció dels estudis

Nº d'estudiants matriculats per nivell d'estudis

Estudis: Nivell d'estudis que es poden realitzar:

 • Grau
 • Màster
 • Doctorat

Volum d'estudiants per nivell d'estudis

Nº d'estudiants matriculats per nivell d'estudis / Total estudiants matriculats

Estudis: Nivell d'estudis que es poden realitzar:

 • Grau
 • Màster
 • Doctorat

Volum d'estudiants per nivell d'estudis - GLOBAL

Estudiants ETC: Els estudiants equivalents a temps complet són el nombre total de crèdits matriculats pel conjunt d’estudiants de la titulació, dividit per la mitjana de crèdits que un estudiant ha de cursar cada any per finalitzar els seus estudis en el temps mínim previst.

PDI ETC: Personal Docent Investigador equivalent a temps complet.

Estudiants ETC / PDI ETC

PDI ETC: Personal Docent Investigador equivalent a temps complet.

PDI ETC Doctor/a: PDI ETC amb categoria Doctor/a.

PDI ETC Associat/ada: PDI ETC amb categoria Associat/ada.

PDI ETC

PDI ETC: Personal Docent Investigador Equivalent a Temps Complet.

Divisió per genere.

Total PDI ETC

Taxa d'èxit: Percentatge de crèdits superats respecte els crèdits que s'han presentat a les proves d'avaluació

Taxa d'èxit dels estudis

Taxa de rendiment: Percentatge de crèdits superats respecte els crèdits matriculats (ordinaris).

Taxa de rendiment dels estudis

Taxa d'eficiència: Relació entre els crèdits mínims per a superar una titulació i els crèdits que han acabat matriculant al llarg dels seus estudis els estudiants titulats.

Taxa d'eficiència dels estudis

Cohort: Alumnat nou a primer que inicia els estudis un curs acadèmic determinat.

Taxa de graduació: % d'alumnat d'una cohort que ha finalitzat els seus estudis en la durada mínima de la titulació o un any més.

Taxa de graduació en el temps previst dels estudis (per cohort)

Cohort: Alumnat nou a primer que inicia els estudis un curs acadèmic determinat.

Taxa d'abandonament: % d'alumnat d'una cohort que, tot i superar el règim de permanència a primer curs, ha abandonat voluntàriament.

 • 2 anys sense matricular-se per graus
 • 1 any sense matricular-se per màster

Taxa d'abandonament dels estudis (a PRIMER curs)

Cohort: Alumnat nou a primer que inicia els estudis un curs acadèmic determinat.

Taxa d'abandonament sobre matricula: % d'alumnat d'una cohort que no s'ha titulat i que fa, com a mínim dos cursos acadèmics (per als graus), o bé un curs acadèmic (per als màsters), que no es matricula a la titulació.

Taxa d'abandonament dels estudis (sobre MATRICULA)